24.7.51

วัดบ้านไร่ แม่สะเรียง


วัดบ้านไร่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็นวัดที่สร้างมาจากคณะศรัทธาของชาวบ้านหมู่บ้าน บ้านไร่ ดงสงัด ห้วยปุ๊ และหมู่บ้านไกล้เคียงและได้รับการสนับสนุนโดย อบต.แม่สะเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่5 ถนนสายแม่สะเรียง-สบเมย-แม่สอด ไกล้กับโครงการปรับปรุงสวนป่าแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 2 สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง และโรงเรียนวัดบ้านไร่ มีบริเวณ 6 ไร่เศษ มีพระอธิการสุวิทย์ สนุตมโน ปธ.เอก เป็นเจ้าอาวาส

ไม่มีความคิดเห็น: