3.1.54

งานบุญเขัากรรมรุกขมูล

วัดบ้านไร่ แม่สะเรียง ณ สุสานบ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่5-13 มกราคม 2554
งานบุญเข้ากรรมรุกขมูล
ใน ช่วงระหว่างตั้งแต่เดือนธันวาคม - มกราคม และกุมภาพันธ์ หรือเดือน 3-4 และเดือน 5 เหนือ ของทุกปี
ชาวพุทธเมืองเหนือล้านนาจะนิยมจัดกิจกรรม เข้ากรรม ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และศรัทธาประชาชน
จนถือเป็นประเพณีมาจนกระทั่งตราบถึงปัจจุบัน ประเพณีดังกล่าวนี้จะเลือกเอาสถานที่ตามวัดวาอาราม เรียกว่า "เข้ากรรมรุกขมูล"
และใช้บริเวณสุสานป่าช้า เรียกว่า "ประเพณีเข้าโสสานกรรม"
การ เข้าโสสานกรรมหรืออยู่กรรมของพระสงฆ์ มีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้พระสงฆ์ได้รู้จักความทุกข์ยากลำบาก
ให้เป็นผู้รู้จักช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะได้เป็นผู้นำในด้านการพัฒนา ในสิ่งที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ต่อท้องถิ่น
อาทิ ถนนหนทาง ศาลาที่พัก สะพาน หรืออื่นๆเป็นต้น ตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชน
เพื่อให้ได้มีการระลึกถึงมรณานุสติที่ทุกๆคนจะต้องได้พบหรือประสบ และจะได้เร่ง กระทำความดีในขณะที่ยังมีชีวิตหรือมีลมหายใจอยู่
การ เตรียมการเข้าโสสานกรรม พระสงฆ์และศรัทธาประชาชนจะมีการช่วย กันสร้างกระต๊อบที่อยู่ เป็นหลังๆ โดยอยู่ห่างกันประมาณ 5-10 วา
โดยจะจัดสร้างหรือทำเท่ากับจำนวนของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาอยู่ร่วมพิธีกรรม การนิมนต์พระสงฆ์ที่จะมาร่วมพิธีกรรม
เจ้าอาวาสที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งป่าช้า จะเป็นผู้จัดนิมนต์พระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยกัน
ส่วนระยะเวลาในการประกอบ พิธีกรรมนั้น ก็จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 5-7 วัน
สำหรับกิจกรรมประจำวัน ของพระสงฆ์ที่เข้าโสสานกรรมก็คือ จะมีการไหว้พระสวดมนต์, เทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน,
การนั่งภาวนาบนกองฟอน, บังสุกุลแผ่เมตตา เดินจงกรม, การรับทานขันข้าว และการเป็นผู้นำในการพัฒนาสิ่งที่จะเป็นสาธารณ-ประโยชน์
การเข้าโสสาน กรรมถือเป็นประเพณีที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาได้ถือเป็นวัตร- ปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล
โดยถือเป็นกิจกรรมงานทำบุญ ทำกุศล ที่พระสงฆ์และประชาชนร่วมกันทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม
จนทำให้กลายมาเป็นประเพณีที่ได้กระทำสืบต่อๆกันมาจนตราบถึงทุกวันนี้

22.1.53

Wat Banrai Maesariang

Wat Banrai or Banrai Monastery
Maesariang district Maehongson province
The temple is built by who believe in Buddhism
and worship the Buddha and live around temple
area such as Banrai, Dong-sa-ngad villagers,
Huay-pu villagers and neighborhood villagers.
Wat Banrai is located in maesariang and
close to Salween Nation Park

The Abbot name is pra-a-thi-kran Suwit Santamano.
He comes from Tak province,Thailand and ordined
as a Buddist monk at Wat chairap Maesariang

His education is religious education Dhamma Scholar,
advanced level (Nak Tham Ek) as equal as grade 12
He has stayed at Wat Ban Rai sine December 12,2004

27.1.52

ฟอสซิล400ล้านปีที่แม่สะเรียง อยู่ไกล้วัดบ้านไร่

ฟอสซิล 400 ล้านปี ที่แม่สะเรียง
พบฟอสซิลที่บ้าน"ดงสงัด"เพิ่มที่เที่ยวด้านธรณีวิทยา แม่ฮ่องสอน - จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมผลัดดัน "บ้านดงสงัด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยา หลังพบฟอสซิลซากสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุกว่า 400 ล้านปี ในพื้นที่จากการพบฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ อายุประมาณ 400 ล้านปี ในพื้นที่ บ้านดงสงัด ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นแหล่งฟอสซิลที่มีคุณค่าทางด้านการศึกษาความเป็นมาวิวัฒนาการของโลกนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเดชา สัตถาผล นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร อาจารย์พิเศษภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สำรวจซากฟอสซิลที่พบ ซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียงเตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตนางเบ็ญจวรรณเปิดเผยว่า หลังมีการสำรวจฟอสซิลที่พบว่าสิ่งที่พบมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะของแร่ดินแทรกอยู่ เป็นหินยุคออร์โดวิเชียน อายุประมาณ 400 ล้านปี ในอดีตที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลมาก่อนเนื่องจากเบื้องต้นของการสำรวจพบฟอสซิลอย่างน้อย 3 ตัว เช่น ฟอสซิลฟองน้ำ หอย แอมโนโซปัส และรอยแยกของเปลือกโลก ทั้งนี้ แหล่งฟอสซิลพบแห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งฟอสซิลที่น่าศึกษามาก คิดว่าในอนาคตน่าจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาแก่เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาด้านภาควิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดีอยู่ระหว่าง วัดพระธาตุจอมทองและวัดบ้านไร่ ไกล้กับบ้านยอดตำลึง แม่สะเรียง บริเวณยอดเขา ไกล้กับฟอสซิล เป็นสำนักสงฆ์ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเตรียมตัวสำหรับการขื้นชม เส้นทางขื้นเขาสูงชัน ควรใช้รองเท้าผ้าใบ เตรียมน้ำดื่มและอาหาร ไม่ควรสูบบุหรี่หรือจุดไฟ ห้ามขีดเขียนรูปรอยเด็ดขาด ผู้ที่มีโรคความดันสูงและโรคหัวใจควรระวังเป็นพิเศษ ติดต่อสอบถาม http://ban-yodtumlueng.blogspot.com/

25.7.51

นายนพดล พิบูลย์สวัสดิ์ สร้างพระประธาน ถวายนายนพดล พิบูลย์สวัสดิ์ และครอบครัว ได้ร่วมสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ.วิหาร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 โดยมีคณะศัทธาร่วมในพิธีจำนวนมาก

24.7.51

เชิญร่วมจิตรศรัทธาสร้างวิหาร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


เพื่อเป็นที่ร้อยดวงใจรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญร่วมกันถวาย ใบโพธิ์ทอง โดยจารึกนามผู้ร่วมถวาย ณ.ต้นโพธิ์ทองหลังพระประธาน บูชาใบละ 100 บาท ทุกวันได้ที่ พระอธิการสุวิทย์ สนุตมโน เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โทรศัพท์ 081-0239095 หรือที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง บัญชี วัดบ้านไร่ เลขที่บัญชี 509-1-04478-7

วัดบ้านไร่ แม่สะเรียง


วัดบ้านไร่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็นวัดที่สร้างมาจากคณะศรัทธาของชาวบ้านหมู่บ้าน บ้านไร่ ดงสงัด ห้วยปุ๊ และหมู่บ้านไกล้เคียงและได้รับการสนับสนุนโดย อบต.แม่สะเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่5 ถนนสายแม่สะเรียง-สบเมย-แม่สอด ไกล้กับโครงการปรับปรุงสวนป่าแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 2 สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง และโรงเรียนวัดบ้านไร่ มีบริเวณ 6 ไร่เศษ มีพระอธิการสุวิทย์ สนุตมโน ปธ.เอก เป็นเจ้าอาวาส